Výpovědní lhůta je 1 měsíc a začíná běžet následující měsíc po zaslání výpovědi e-mailem. Ve většině případů se však snažíme zákazníkům vyjít vstříc i dřívějším datem ukončení.